Landskap

Med “landskap” mener jeg fjellandskap, bylandskap, sjølandskap, skoglandskap. Alt under samme kategori. Derfor finner du ikke dette albumet under “natur”.

Kommentere? Gjør det på Facebooksiden!

error: Content is protected !!